Giới Thiệu Chuyên Mục

Cây Cao Su

Chuyên mục về Cây Cao Su – Thông tin về cây cao su trong và ngoài nước. Các sản phẩm của cây cao su, các tiến bộ khoa học kỹ thuật về cây cao su. Xu hướng phát triển cây cao su của nhà nước.

Cây Cao Su Tại Việt Nam

Giới thiệu cây cao su ở Việt NamĐược thực dân Pháp đưa đến Việt Nam vào năm 1878, những cây cao su đầu tiên được ươm trồng tại Thảo Cầm Viên hiện nay.Cây cao su có nguồn gốc từ lưu vực sông Amazon trãi dài trên diện tích các quốc…
Đọc thêm...