Bảng giá cao su trực tuyến cập nhật hàng ngày

BẢNG GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT

Bảng giá cao su tại TOCOM (Tokyo Commodity Exchange)

CẬP NHẬT BẢNG GIÁ  TOCOM (TẢI LẠI NẾU KHÔNG HIỆN)

– Bảng giá TOCOM được cập nhật tự động 5 phút một lần, với đơn vị tính là Yên/kg. Chi tiết về giá cả mở bán, đóng phiên, giá cao nhất cũng như thời gian giao hàng.

Đang cập nhật thông tin các sàn giao dịch khác…..

Giống Cao Su