Kỹ Thuật Cây Cao Su

Hướng dẫn kỹ thuật cây cao su, chăm sóc vườn kiến thiết cơ bản, thời vụ trồng mới. Phương pháp chế độ sử dụng chất kích thích mủ cao su nhằm tăng tối đa năng suất nhưng đảm bảo sức khỏe vườn cây. Khai thác bền vững vườn cây cao su.

Giống Cao Su

Đất trồng cây cao su

Đất trồng cao su – Tiêu chuẩn, phân hạng đất trồng

Cây cao su là cây công nghiệp dài ngày với vòng đời sản xuất dài hạn (25 đến 30 năm). Do đó, đất trồng cây cao su là yếu tố quan trọng trong canh tác cây cao su. Bài viết này sẽ thông tin về các quy định, tiểu chuẩn, phân hạng đất trồng cao

Đất trồng cao su – Tiêu chuẩn, phân hạng đất trồng Read More »

Mô hình trồng xen và canh tác tổng hợp trên vườn cây cao su

Bạn muốn tận dụng quỹ đất trên vườn cây cao su? Bù đắp tối đa kinh phí đầu tư? Trồng xen chính là hướng đi hiệu quả nhất! Giới thiệu về kỹ thuật trồng xen và canh tác với cây cao su Trồng xen trên vườn cây cao su đang là hướng đi hiệu quả

Mô hình trồng xen và canh tác tổng hợp trên vườn cây cao su Read More »

Thiết kế lô tái canh trồng mới và kỹ thuật trồng cây cao su

Thiết kế lô tái canh trồng mới và kỹ thuật trồng cây cao su là bước quan trọng khởi đầu cho vườn cây cao su chất lượng. Các quy chuẩn và kỹ thuật được quy định và hướng dẫn trong Quy trình kỹ thuật cao su 2020. GCS xin lượt lại. Một số tiêu chuẩn

Thiết kế lô tái canh trồng mới và kỹ thuật trồng cây cao su Read More »

Hướng dẫn sử dụng THUỐC KÍCH THÍCH MỦ hiệu quả

Sử dụng thuốc kích thích mủ có trong các bước khai thác mủ cao su. Tuy nhiên, nó luôn bị lạm dụng, gây ra những hệ quả không nhỏ cho vườn cây. Do đó, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về thuốc kích thích mủ và sử dụng nó một cách hiệu quả

Hướng dẫn sử dụng THUỐC KÍCH THÍCH MỦ hiệu quả Read More »