Quy trình kỹ thuật cây cao su 2020

Quy trình kỹ thuật cây cao su 2020

Quy trình kỹ thuật cây cao su 2020, là văn bản hướng dẫn kỹ thuật về cây cao su từ đất, giống, chăm sóc, khai thác, bệnh hại.

Giới thiệu về Quy trình kỹ thuật cây cao su

 • Trước đây, Quy trình kỹ thuật cây cao su được Tổng cục Cao Su, Tổng Công ty Cao Su, tiếp theo là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xây dựng và áp dụng từ năm 1990, 1997, 2004 và 2012.
 • Trước những tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng diện tích cao su ra khỏi các vùng truyền thống cho nên Quy trình cần có những cải tiến, bổ sung phù hợp với điều kiện mới. Do đó, cuối năm 2020 Quy trình Kỹ thuật Cây cao su được ban hành.
 • Được biên soạn và chỉnh lý bởi các chuyên gia, cán bộ chuyên trách các phòng nghiên cứu thuộc Viện Nghiên Cứu Cao su Việt Nam, các ban chuyên môn Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Cùng sự đóng góp của tất cả cán bộ quản lý kỹ thuật chuyên nghiệp tại các công ty, nông trường cao su, tổ chức NGO…
 • Đây là tài liệu quan trọng giúp bạn nắm vững kỹ thuật canh tác Cây cao su một cách hiệu quả và bền vững nhất.
Quy trình kỹ thuật cây cao su 2020
Hội nghị chuyên đề xây dựng Quy trình cao su 2020

Những cái mới ở Quy trình 2020

 • Tiêu chuẩn đất trồng: Phân hạng đất trồng, vùng trồng chi tiết. Đảm bảo mật độ trồng từ 500 – 800 cây/ha. Đưa vào các mật độ thiết kế trồng xen trên vườn cây cao su. ( chi tiết trang 30).
 • Tiêu chuẩn cây giống cao su mới. Yêu cầu cao về đúng giống trong tái canh trồng mới. Bạn có thể tham khảo qua hướng dẫn chọn giống cao su.
 • Tiêu chuẩn về chăm sóc, vanh thân qua các năm chi tiết cho từng vùng.
 • Xen canh và luân canh trên vườn cây cao su (trang 66).
 • Phân bón, chế độ cạo, chế độ kích thích mủ cao su. (trang 87)
 • Bệnh hại và giới thiệu chuyên tranh chuẩn đoán bệnh hại trên cây cao su tại https://chandoanbenhonline.rubbergroup.vn/
 • Thu hoạch gỗ cao su, kỹ thuật sơ chế gỗ cao su.
 • Phát triển bền vững: Với 3 tiêu chí là phát triển kinh tế – bảo vệ môi trường – trách nhiệm. Đồng thời ứng dụng các tiến bộ Khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng vườn cây cao su, năng suất lao động, hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ môi trường và bền vững.
 • Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhận Quy trình kỹ thuật cây cao su ở đâu?

Quy trình kỹ thuật cây cao su được phổ biến tại trang web của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

 • Truy cập vào địa chỉ : https://vnrubbergroup.com/
 • Chú ý bên trái – Hãy nhấn vào logo “Quy trình kỹ thuật cây cao su năm 2020
Quy trình kỹ thuật cây cao su 2020
Tải về quy trình kỹ thuật cây cao su 2020
 • Nhấn vào để tải về quy trình với định dạng PDF cụ thể tên file: QUY_TRINH_KT_CAO_SU-23-12_IN_curves.pdf

Kết

Với những cập nhật đáng giá với nhiều thay đổi mang tính đổi mới về kỹ thuật cũng như những tiêu chuẩn về canh tác cây cao su. Hi vọng, người trồng cây cao su sẽ có được sự hỗ trợ tốt nhất về các vấn đề liên quan đến cây cao su. Đảm bảo phát triển, kinh doanh vườn cây cao su su đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

GCS – Tổng hợp

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *