Kỹ thuật trồng mới cây cao su

Dưới đây là những quy chuẩn và kỹ thật trồng mới cây cao su được ban hành bởi VRG. Nó giúp bạn biết được thời gian kiến thiết cơ bản (KTCB), tiêu chuẩn vườn cây cần đạt trong thời gian KTCB. Phương pháp kỹ thuật trồng mới cây cao su.

Tiêu chuẩn kỹ thuật trồng mới cây cao su

Thời gian kiến thiết cơ bản

Thời gian KTCB là rất quan trọng trong tái canh trồng mới cây cao su. Đây là thời gian bạn chỉ đầu tư chăm sóc cho vườn cây mà không có thu hoạch. Và nó cũng rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng, giai đoạn khai thác sau này.

Đất trồng cao su là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thời gian KTCB. Cụ thể đất trồng cao su được phân thành 3 hạng I, II và III theo các tiêu chuẩn vùng sinh thái phù hợp với cây cao su.

Thời gian KTCB của vườn cao su tính từ năm trồng được quy định tuỳ theo mức độ thích hợp của vùng đất canh tác, cụ thể như sau:

 • Vùng đất thích hợp hạng I: 6 năm
 • Vùng đất thích hợp hạng II: 7 năm
 • Vùng đất thích hợp hạng III: 8 năm

Tiêu chuẩn vườn cây năm thứ nhất cần đạt

Thời điểm kiểm kê thường bắt đầu vào mùa rụng lá của cây cao su (tháng 11 – 12 hàng năm). Sau kiểm kê vườn cây của bạn phải đạt các chỉ tiêu sau:

 • Vườn trồng bằng tum bầu hoặc bầu có tầng lá: cây sống trên 98% và trên 80% cây có 4 tầng lá trở lên.
 • Vườn trồng tum bầu có 4 – 5 tầng lá: cây sống trên 98% và trên 80% cây có chiều cao 2 m trở lên.
 • Trồng tum trần: cây sống trên 95% và trên 80% cây có 3 tầng lá trở lên, riêng các vùng có thời vụ trồng mới vào tháng 9 – 11, cây phải đạt 1 – 2 tầng lá.

Tiêu chuẩn vanh thân hàng năm

Vanh thân là chu vi thân cây cao su đo tại vị trí cách mặt đất 1,0 m vào thời điểm kiểm kê cuối năm phải đạt mức quy định như sau

Hạng đất Vanh thân qua các năm đo ở vị trí cách mặt đất 1m
2 3 4 5 6 7 8 9
Hạng I 12 23 34 43 50 Mở cạo
Hạng II 10 19 28 34 43 50 Mở cạo
Hạng III 7 13 20 28 36 44 50 Mở cạo

 

Vườn cây cao su hết thời gian kiến thiết cơ bản phải có tỷ lệ cây hữu hiệu đạt trên 90% mật độ thiết kế, trong đó có ít nhất 70% số cây đạt tiêu chuẩn mở cạo.

Hướng dẫn, kỹ thuật trồng cây cao su

Đào hố, bón lót

Hố trồng cây cao su có kích thước dài 60 cm, rộng 60 cm, sâu 60 cm, đáy hố rộng 50 cm x 50 cm. Hiện nay được đào chủ yếu bằng cơ giới. Trồng cây theo đường đồng mức, tâm hố đào cách taluy âm tối thiểu 1 mét.

Bón lót mỗi hố 300g phân lân nung chảy, từ 5kg – 10 kg phân hữu cơ thường là phân hữu cơ vi sinh, phân bò hoai mục. Lấy lớp đất mặt lấp khoảng nửa hố, sau đó trộn đều phân hữu cơ, phân lân với lớp đất mặt xung quanh để lấp đầy hố. Lưu ý chỉ trồng cây ít nhất sau 15 ngày sau lấp hố.

Thời vụ trồng cao su

Lưu ý trồng đúng thời vụ, chọn thời điểm thời tiết thuận lợi, đất đủ độ ẩm.

 • Đông Nam Bộ, Bình Thuận, Tây Nguyên, Tây Bắc, Lào và Campuchia: trồng từ 15/5 đến 15/8.
 • Bắc Trung Bộ và Đông Bắc: trồng từ 01/2 đến 15/4.
 • Duyên hải miền Trung từ Thừa Thiên – Huế trở vào đến Ninh Thuận: trồng từ 15/9 đến 30/11.

Thời gian trồng dặm vườn cây cao su được thực hiện trong thời vụ nêu trên và kéo dài tối đa 1 tháng sau thời vụ trồng.

Lựa chọn giống cao su đúng tiêu chuẩn

Lựa chọn giống cao su phù hợp với vùng trồng theo cơ cấu giống cao su gia đoạn 2016 – 2020.

Cây giống cao su mang trồng cần đạt tiêu chuẩn dưới đây:

 • Đối với tum trần: Tum có đường kính đo cách mặt đất 10 cm từ 15 mm trở lên đối với trồng trực tiếp và 12 mm trở lên đối với sử dụng làm tum bầu có tầng lá. Tum không bị dập, tróc vỏ, rễ cọc thẳng, mắt ghép sống và tiếp hợp tốt. Tum chuyển từ nơi khác đến phải bảo đảm thời gian không quá 7 ngày sau khi bứng và được bảo quản tốt khi vận chuyển. Sau khi xử lý để trồng, rễ cọc dài ít nhất 40 cm tính từ cổ rễ.
 • Đối với bầu có tầng lá: Tốt nhất trồng bầu từ 1 – 2 tần lá ổn định, khỏe, không bệnh, cây không long gốc và rễ cọc bên ngoài túi bầu.

Cách trồng cây cao su vào hố

Trồng tum:

 • Hạn chế trồng tum, nhất là vùng có ảnh hưởng của rét hại (Bắc Trung Bộ và miền núi phía Bắc). Không trồng tum tại vùng đất rừng khộp.
 • Tum chuyển từ xa đến cần được xử lý lại với hỗn hợp hồ rễ, xếp đứng tum trong hố giữ ẩm. Ch n cây có mắt ghép nứt mầm trồng trước.
 • Trước khi trồng cần dọn sạch cỏ, rễ cây quanh hố, dùng cuốc móc đất ngay điểm trồng sâu từ 15 cm đến 20 cm. Dùng cây xăm nhọn chọc lỗ sâu bằng chiều dài rễ tum. Đặt tum thẳng đứng, mắt ghép quay về hướng gió chính, mí dưới mắt ghép ngang với mặt đất. Dùng cây xăm ém chặt đất vào đuôi rễ tum. Lấp hố lại bằng phần đất vừa lấy lên và dậm kỹ để đất bám chặt vào rễ tum. Sau cùng, xới đất tạo bồn quanh gốc tum, phủ đất ngang mí dưới mắt ghép.

Trồng bầu cắt ngọn và bầu có tầng lá

 • Trước khi trồng cần d n sạch cỏ, rễ cây… xung quanh hố, sau đó dùng cuốc móc đất ngay điểm trồng trong hố vừa lớn hơn bầu đất và sâu tương ứng với chiều cao bầu.
 • Dùng dao bén (sắc) cắt sát đáy bầu và phần rễ cọc nhú ra khỏi bầu. Trường hợp rễ cọc bị xoắn ở trong bầu thì phải cắt hết phần rễ xoắn.
 • Đặt bầu vào hố cho thẳng đứng, mắt ghép quay về hướng gió chính, mí dưới mắt ghép ngang với mặt đất.
 • Rạch túi bầu PE theo đường thẳng đứng rồi kéo nhẹ túi bầu lên. Kéo túi bầu tới đâu thì lấp đất để nén chặt bầu tới đó. Chú ý tuyệt đối không làm bể bầu.

Trồng tum bầu có tầng lá

 • Trước khi trồng cần dọn sạch cỏ, rễ cây quanh hố. Sau đó dùng cuốc móc đất ngay điểm trồng tạo hố trồng vừa lớn hơn bầu đất và sâu tương ứng với chiều cao bầu.
 • Khi cắt đáy bầu tránh phạm vào rễ cọc tum (rễ gốc tum cắm). Đặt bầu thẳng đứng, mắt ghép quay về hướng gió chính, mí dưới mắt ghép ngang với mặt đất. Rạch túi bầu PE theo đường thẳng đứng từ dưới lên, vừa lấp đất vừa kéo túi bầu và dậm quanh đến khi đầy hố.
 • Không dậm sát gốc để tránh bể bầu đất. Sau cùng, xới đất tạo bồn quanh gốc, phủ đất ngang mí dưới mắt ghép
 • Nếu trồng bầu có tầng lá trên đất dốc, nên trồng sâu cách mặt đất 5 cm để tránh xói mòn và hiện tượng chân voi. Với cây con có 4 – 5 tầng lá, sử dụng cây chống để tránh ngã, đổ sau khi trồng.

Trồng dặm

Trồng dặm định hình vườn cây ngay trong năm thứ nhất, chậm nhất là năm thứ hai. Trồng dặm bằng cây con đúng giống và có mức sinh trưởng tương đương với cây trên vườn.

Trồng dặm trong năm thứ nhất

 • Đối với vườn trồng tum, trồng dặm lần thứ nhất những cây chết và cây có mắt ghép chết sau khi trồng 1 tháng, trồng dặm lần thứ hai những cây chết và cây mắt ngủ sau khi trồng 2 tháng.
 • Đối với vườn trồng bằng tum bầu có tầng lá, trồng dặm cây chết sau khi trồng hai mươi ngày. Dùng tum bầu có hai tầng lá ổn định trở lên để trồng dặm.
 • Số lượng cây giống cần được chuẩn bị để trồng dặm so với số lượng cây trồng mới trong năm thứ nhất là: 10% đối với phương pháp trồng bầu và tối đa 25% đối với phương pháp trồng tum.

Trồng dặm trong năm thứ hai: bằng bầu hoặc tum bầu có trên 3 tầng lá. Số lượng cây chuẩn bị dự kiến là 5% hoặc theo kết quả kiểm kê cuối năm thứ nhất để chuẩn bị đủ cây trồng dặm vào đầu vụ trồng mới.

Thiết kế hệ thống mương tiêu chống úng

Nguyên tắc của mương tiêu chống úng

Tùy theo đặc điểm khí hậu từng vùng, việc bố trí hệ thống mương tiêu chống úng cho vườn cây cao su. Mục đích chống úng, tiêu nước đồng thời chống sói mòn. Thiết kế và bố trí mương tiêu chống úng dựa trên những nguyên tắc sau:

 • Tận dụng các hệ thống khe suối tiêu tự nhiên, bàu trũng sẵn có làm hệ thống mương tiêu để giảm vốn đầu tư.
 • Mương tiêu chính bố trí ở vị trí thấp nhất và phải có sự liên kết với hệ thống thoát thuỷ tự nhiên bên ngoài để có thể tiêu tự chảy cho cả vùng.
 • Mương tiêu nhỏ cấp nước tự chảy cho mương tiêu lớn hơn, và trên từng cấp mương tiêu, đầu nhận nước phải cao hơn đầu thoát nước.
 • Hoàn chỉnh hệ thống mương tiêu chậm nhất vào cuối năm thứ hai. Trên từng lô cao su, nếu có các diện tích úng cục bộ, cần khơi dòng, đào rãnh dẫn nước ứ đ ng về các mương tiêu gần nhất.

Phân cấp mương tiêu chống úng

Hệ thống mương tiêu chống úng trên vùng trồng cây cao su được chia làm 4 cấp như sau:

 • Mương tiêu cấp 1 (T1): đây là mương tiêu chính có kích thước lớn nhất còn được g i là trục tiêu được bố trí nơi có dòng chảy tự nhiên như hợp thuỷ, khe, suối. Mương tiêu cấp 1 phục vụ thu nước trên một khu vực trồng cao su, đổ ra sông, suối, hồ lớn nằm bên ngoài.
 • Mương tiêu cấp 2 (T2): còn được g i là các nhánh tiêu, là các mương tiêu được đào sát bên ngoài bìa lô, song song với hàng cây cao su, thu nước từ các mương tiêu cấp 3 đổ ra, thoát xuống trục tiêu, các mương tiêu cấp 2 được bố trí theo dạng xương cá và so le hai bên trục tiêu.
 • Mương tiêu cấp 3 (T3): các mương tiêu đào sát bên ngoài bìa lô, thẳng góc với hàng cây cao su, thu nước từ 1 – 2 lô cao su từ mương tiêu cấp 4 đổ ra, thoát xuống mương tiêu cấp 2.
 • Mương tiêu cấp 4 (T4): là các mương tiêu nhỏ nhất, được đào bên trong lô cao su, song song và nằm giữa hai hàng cây, thu nước trực tiếp trên lô cao su, đổ ra mương tiêu cấp 3.

Kích thước mương tiêu chống úng

Thiết kế mương tiêu chống úng cho vườn cây theo bảng sau:

Cấp mương Chiều sâu (m) Chiều rộng đáy (m)  Chiều dài tối đa (m) Khoảng cách tối đa giữa 2 mương (m)
T1 1,2 1,2
T2 0,9 – 1,1 0,9 – 1,1 1000 1000
T3 0,8 – 1,0 0,8 – 1,0 1000 500
T4 0,7 – 0,9 0,7 – 0,9 Theo hàng cao su 5 – 10 hàng cao su

Theo Quy Trình Kỹ Thuật Cây Cao Su – VRG 2012