Kỹ Thuật Cây Cao Su

Hướng dẫn kỹ thuật cây cao su, chăm sóc vườn kiến thiết cơ bản, thời vụ trồng mới. Phương pháp chế độ sử dụng chất kích thích mủ cao su nhằm tăng tối đa năng suất nhưng đảm bảo sức khỏe vườn cây. Khai thác bền vững vườn cây cao su.

Giống Cao Su

Tư Vấn 2023