Giới Thiệu Chuyên Mục

Giống Cao Su

Chuyên mục Giống Cao Su

Chi tiết các giống cao su chất lượng, có năng suất trữ lượng gỗ cao, ít bệnh hại. Giống mới thời gian kiết thiết ngắn, đáp ứng kích thích tốt, bền lâu.

  • Các giống cao su cho vùng Đông Nam Bộ.
  • Các giống cao su cho vùng Tây Nguyên.
  • Các giống cao su cho vùng Bắc Trung Bộ.
  • Các giống cao su cho vùng miền núi phía Bắc.

 

Giống Cao Su PB 312

Giống cao su PB 312 hiện đang là giống khuyến cáo trồng đại trà khu vực Tây Nguyên. Được đưa vào cơ cấu giống cao su giai đoạn 2011 - 2015 và tiếp tục duy trì ở giai đoạn 2016 - 2020. Nguồn gốc xuất xứ PB 312 Giống cao su PB 312 là con…
Đọc thêm...

Giống Cao Su RRIV 103

Một trong những giống mới được khuyến cáo trồng cho vùng Tây Nguyên. Với năng suất cao, đặc biệt sinh trưởng tốt, phù hợp với khí hậu Tây Nguyên. Nguồn gốc xuất xứ Giống cao su RRIV 103 có xuất xứ từ Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam…
Đọc thêm...

Giống Cao Su RRIV 4

Giống cao su RRIV 4 là giống có hàm lượng mủ khô cao nhất trong các giống cao su phổ biến được trồng ở Việt Nam từ trước tới nay. Sản lượng mủ cũng rất cao, tuy nhiên RRIV 4 có quá nhiều nhược điểm như dễ gãy, rất nhạy cảm với Corynespora.…
Đọc thêm...