Giới Thiệu Chuyên Mục

Giống Cao Su

Thông tin Giống Cao Su chất lượng, có năng suất trữ lượng gỗ cao, ít bệnh hại. Giống mới thời gian kiết thiết ngắn, đáp ứng kích thích tốt, bền lâu.

Thông tin về các giống sau:

  1. Giống RRIV 209
  2. Giống RRIV 106
  3. Giống RRIV 114
  4. Giống RRIV 124

Giống Cao Su RRIV 106

Giống cao su RRIV 106, có mặt trong bảng cơ cấu giống cao su 2016 - 2020 cho vùng Đông Nam Bộ. Nổi trội về năng suất mủ, khả năng sinh trưởng, một trong những giống cao su được trồng phổ biến hiện nay. Nguồn gốc Tương tự các giống có tiền…
Đọc thêm...

Giống Cao Su RRIV 209

Hiện tại giống RRIV 209 đang dẫn đầu về năng suất, trữ lượng gỗ, tốc độ sinh trưởng so với các giống cao su phổ biến. Đồng thời đang được khuyến cáo trồng đại trà ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên trong cơ cấu giống cao su 2016 - 2020. Nguồn gốc…
Đọc thêm...

Giống Cao Su RRIV 1

Giống RRIV 1 hiện là giống cao su phổ biến ở Đông Nam Bộ. Được khuyến cáo trồng đại trà ở Đông Nam Bộ cơ cấu giống 2011 - 2015 và 2016 - 2020. Nguồn gốc Giống cao su RRIV 1 có nguồn gốc từ Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam. Được lai tạo từ…
Đọc thêm...
error: Nội dung bị ẩn!