Giống Cao Su RRIV 103

Một trong những giống mới được khuyến cáo trồng cho vùng Tây Nguyên. Với năng suất cao, đặc biệt sinh trưởng tốt, phù hợp với khí hậu Tây Nguyên.

Nguồn gốc xuất xứ

Giống cao su RRIV 103 có xuất xứ từ Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam (RRIV). Nằm trong bảng 2 vùng Tây Nghuyên trong cơ cấu giống cao su năm 2011 – 2015 và nằm bảng I vùng Tây Nghuyên “Cơ cấu giống cao su năm 2016 – 2020“.

Đặc điểm giống cao su RRIV 103

  • Giống RRIV 103 sinh trưởng khỏe trong thời gian KTCB ở hầu hết các vùng trồng. Thân thẳng, tán cao, rậm và xanh đậm. Tăng vanh tốt trong thời gian khai thác.
  • Năng suất giống cao su RRIV 103 đạt khá cao ở khu vực Đông Nam Bộ với năng suất khoản 2,5 tấn/ha/năm ở chết độ kích thích mủ. Duy trì năng suất khá tại các vùng trồng Tây Nguyên.
  • Giống RRIV 103 có sức chống chịu rét và gió khá, khả năng tái sinh cành và tán mới rất tốt.
  • Giống RRIV 103 mẫn cảm với bệnh nấm hồng. Nhiễm rất nhẹ đối với bệnh phấn trắng và Corynespora.
  • Có khả năng đáp ứng kích thích mủ rất tốt so với các giống phổ biến khác ở vùng Tây Nguyên.

Kết Luận

Giống cao su RRIV 103 được khuyến cáo trồng đại trà cho các vùng trồng cao su Tây Nguyên, Đông Nam Bộ cũng như ở Nam Trung Bộ. Giống RRIV 103 được trồng theo hướng mủ và hiện đang được tích cực phổ biến.

Giống Cao Su