Giới thiệu chi tiết giống cao su RRIV 114

Một giống cao su nội địa năng suất cao của Việt Nam, được khuyến cáo trồng đại trà bảng I vùng Đông Nam Bộ cơ cấu giống cao su giai đoạn 2016 – 2020.

Nguồn gốc xuất xứ RRIV 114

Giống Cao Su RRIV 114 có nguồn gốc từ Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam. Được lai tạo năm 1988 và vào Bảng I – Đông Nam Bộ cơ cấu giống cao su 2016 – 2020.

Đặc điểm giống cao su RRIV 114

  • Sinh trưởng khỏe trong thời gian kiến thiết cơ bản, có thể đạt chuẩn mở cạo sau 5 năm KTCB.
  • Sản lượng cao có thể đạt tới 2,5 tấn/ha/năm với chế độ cạo có kích thích mủ.
  • Chống chịu khá tốt với các bệnh lá phổ biến trên cây cao su như phấn trắng, héo đen, corynespora.
  • Khả năng tái sinh vỏ tốt, thân tròn hơi cong, tán thấp rậm, cành rũ trong KTCB về sau rất cao. Đặc biệt có hiện tượng xì mủ sinh lý trong thời gian KTCB.
  • Gỗ ghép giống RRIV 114 khá tốt, mắt nhiều, tỷ lệ sống cao.
  • Tương đối mẫn cảm với vùng đất kém, khô hạn.

Kết Luận

Được khuyến cáo trồng đại trà ở vùng Đông Nam Bộ. Là một trong những lựa chọn giống cao su theo hướng mủ, đa dạng giống cao su ở Đông Nam Bộ.

Giống Cao Su