Giống Cao Su RRIV 4

Giống cao su RRIV 4 là giống có hàm lượng mủ khô cao nhất trong các giống cao su phổ biến được trồng ở Việt Nam từ trước tới nay. Sản lượng mủ cũng rất cao, tuy nhiên RRIV 4 có quá nhiều nhược điểm như dễ gãy, rất nhạy cảm với Corynespora.

Nguồn gốc

Giống cao su RRIV 4 có xuất xứ từ Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam. Được công nhận giống sản xuất diện rộng năm 1997. Nằm ở bảng II (giống cao su trồng 30% diện tích) cơ cấu giống cao su năm 1998 – 2000. Được trồng phổ biến ở Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh.

Đặc điểm giống cao su RRIV 4

  • Sinh trưởng tương đối tốt vào những năm đầu kiến thiết cơ bản, tăng vanh kém trong gia đoạn khai thác. Vỏ nguyên sinh và tái sinh mỏng, trơn láng, sáng màu. Tỷ lệ ghép sống khá cao, phân cành cao, tán thưa.
  • Sản lượng mủ đạt khá cao và sớm đạt 2 tấn/ha/năm. Đáp ứng kích thích mủ kém.
  • Nhiễm nặng bệnh phấn trắng và corynespora. Nhiễm nhẹ nấm hồng, và các bệnh còn lại.
  • Thân nhỏ dễ gãy, chịu gió kém. Trữ lượng gỗ kém ở cuối chu kỳ cạo.

Kết luận

Tuy RRIV 4 có hàm lượng mủ khô cao , năng suất mủ cao sớm. Tuy nhiên không thể bù lại nhược điểm dễ gãy, và nhiễm rất nặng phấn trắng và corynespora. Vườn cây RRIV 4 luôn trong tình trạng “trơ cành”, do đó hãy lựa chọn những giống cao su phổ biến khác nếu bạn có ý định tái canh trồng mới.

Giống Cao Su