Giống Cao Su RRIV 1

Giống RRIV 1 hiện là giống cao su phổ biến ở Đông Nam Bộ. Được khuyến cáo trồng đại trà ở Đông Nam Bộ cơ cấu giống cao su 2011 – 2015 và 2016 – 2020.

Nguồn gốc

Giống cao su RRIV 1 có nguồn gốc từ Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam. Được lai tạo từ năm 1982, là giống khuyến cáo Bảng I cơ cấu giống năm 2011 – 2015 và 2016 – 2020.

Đặc điểm giống cao su RRIV 1

  • Giống cao su RRIV 1 có sinh trưởng khỏe trong thời gian kiến thiết cơ bản ở những vùng thuận lợi nhưng phát triển kém ở vùng Tây Nguyên (đặc biệt những vùng có cao trình trên 600 m).
  • Tăng trưởng trong khi thời gian khai thác trung bình.
  • Năng suất cao sớm, đạt 1,5 tấn/ha vào năm đầu và 2 tấn/ha từ năm thứ 2 trở đi ở vùng thuận lợi Đông Nam Bộ.
  • Chống chịu bệnh: Dễ nhiễm bệnh héo đen đầu lá; nhiễm nhẹ bệnh phấn trắng, chưa nhiễm Corynespora (2010).
  • Các đặc tính khác: Thân hơi cong, nhiều cành nhỏ, tán nhỏ và thưa.
  • Được sử dụng theo hướng mủ. Tỷ lệ nhân giống tương đối thấp.

Kết luận

Với việc có mặt trong cơ cấu giống khuyến cáo chứng minh được sự ổn định của RRIV 1. Đó là sản lượng mủ, phát triển trong giai đoạn kiến thiết cơ bản. Do có tỷ lệ ghép tương đối thấp dẫn đến RRIV 1 không có sự nổi bật cao trong những giống cao su đang phổ biến hiện nay.

Giống Cao Su