Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cao su bền vững

Ngày 20/5/2019 Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam đã chính thức triển khai tài liệu hướng dẫn sản xuất cao su bền vững. Với rất nhiều nội dung hướng dẫn từ trồng, chăm sóc, khai thác, bảo vệ thực vật, chế biến mủ và gỗ cao su.

Giới thiệu “Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cao su bền vững”

Từ chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, nằm trong Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cao su bền vững” được biên soạn và phát hành đến toàn ngành cao su.

Tài liệu này là công cụ giúp ngành cao su thực hiện Chương trình hành động quốc gia REDD+ và đáp ứng với các tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất cao su bền vững. Tài liệu cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật sản xuất bền vững từ trồng, chăm sóc, thu hoạch đến chế biến cao su thiên nhiêngỗ cao su.

Tài liệu được bổ sung và cập nhật những giải pháp tiến bộ, hiệu quả. Không gây tác động tiêu cực đến môi trường, tăng năng suất. Tăng thu nhập cho người sản xuất kết hợp với cải thiện đa dạng sinh học và hỗ trợ bảo vệ rừng trong vùng trồng cao su.

Nội dung chính

Trong tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cao su bền vững” chia thành 5 chương lớn.

 • Chương 1. Giới thiệu về sản xuất cao su bền vững
 • Chương 2. Kỹ thuật canh tác cao su bền vững
 • Chương 3. Kỹ thuật chế biến mủ cao su bền vững
 • Chương 4. Hướng dẫn kỹ thuật chế biến gỗ cao su bền vững
 • Chương 5. Một số mô hình canh tác cao su bền vững.

Nội dung các chương đều bắt đầu với các thông điệp chính về việc phát triển cao su bền vững. Sau đó là các văn các tổng quan, giới thiệu về các nội dung chính trước khi đi vào các hướng dẫn cụ thể.

Những điểm mới

Kỹ thuật chế biến gỗ cao su bền vững

Gỗ cao su đãng được thị trường thế giới ưa chuộng do có nguồn gốc và thân thiên với môi trường. Đúng theo tiêu chí của phá triển bền vững.

Bên cạnh đó giá trị của gỗ cao su ngày càng được khẳng định. Đứng trước xu thế đó VRG đã đưa ra hướng dẫn kỹ thuật chế biến gỗ cao su bền vững. Tất cả, nhằm đám ứng các yêu cầu của phát triển bền vững của ngành cao su theo REDD+. Trong đó phần quan trọng nhất chính là quản lý và truy xuất nguồn gốc gỗ cao su thiên nhiên.

Các mô hình canh tác cao su bền vững

Đó chính là các mô hình trồng xen trên diện tích trồng cao su. Nhằm đảm bảo canh tác cao su bền vững và bảo vệ đa dạng sinh học.

Các mô hình trồng xen được giới thiệu đến có thể kể ra như

 • Mô hình trồng xen chuối công nghệ cao tại công ty TNHH MTV Dầu Tiếng
 • Mô hình trồng xen dưa hấu với cây cao su tại Nông trường Việt Trung – Bố Trạch, Quảng Bình.
 • Mô hình trồng xen lạc (đậu) với cây cao su tại Công ty Quảng Trị
 • Mô hình trồng xen đu đủ trong vườn cao su tại Phước Long Bình Phước.
 • Mô hình trồng xen chanh dây trong vườn cao su tại Lộc Ninh – Bình Phước.
 • Mô hình trồng xen mía trong vườn cao su tại tỉnh Bình Dương, giữa Công ty CP Cao su Phước Hòa với Công ty CP Mía đường Thành Thành Công – Tây Ninh.
 • Mô hình trồng xen khoai lang và cao su tại Tây Nguyên
 • Mô hình trồng ớt xen vườn cao su chưa khép tán tại ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.
 • Mô hình trồng đinh lăng xen cao su tại ấp Phước Nghĩa, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
 • Mô hình trồng dứa xen cao su của nhiều xã trên địa bàn huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
 • Mô hình trồng xen nghệ trong vườn cao su tại xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
 • Mô hình trồng củ lùn xen cao su tại phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh
 • Mô hình trồng ba kích dưới tán rừng cao su Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
 • Mô hình nuôi ong lấy mật trong rừng cao su ở huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

Các kỹ thuật cây cao su

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cao su bền vững đã cập nhật và bổ sung các kỹ thuật mới với phương châm kế thừa và cải tiến. Đó là các kỹ thuật cây cao su có từ Qui trình kỹ thuật cây cao su 2012 đã được chỉnh sửa để phù hợp với tiêu chí phát triển cao su bền vững.

Có thể kể đến như mật độ trồng cao su để đáp ứng nhu cầu sản xuất bền vững và trồng xen.

Mật độ cao su Hàng kép cao su Loại cây trồng xen Hướng hàng
570 cây/ha (9 x 5 x 2,5) m Cây ngắn ngày Trên đất bằng,
hàng hướng
Đông Tây.
Trên hàng,
trồng nanh sấu
530 cây/ha (10 x 5 x 2,5) m Cây ngắn ngày
580 cây/ha (12 x 5 x 2) m Cây dài ngày, cây lâm nghiệp
500 cây/ha (15 x 5 x 2) m
(14 x 6 x 2) m
Cây ngắn ngày, cây lâm
nghiệp

Đã có những cập nhật về mật độ trồng cây cao su mới so với các mật độ truyền thống 6m x 3m hay 7m x 2,5m.

GCS sẽ có các bài viết chi tiết về các thay đổi này!

GCS – Nguồn TCCS