Giá mủ cao su thu mua của cty cao su Phước Hòa ngày 12/10/2018

Trước những biến động của giá cao su những ngày vừa qua. Cty Cao Su Phước Hòa có điều chỉnh giá thu mua mủ cao su của hộ tư nhân như sau.

Nguồn PHR.vn