Giá mủ cao su Bình Phước cập nhật hàng ngày

Giá mủ cao su Bình Phước thu mua của các công ty Cao Su Lộc Ninh, Đồng Phú, Phú Riềng, Bình Long.

Thông tin cây cao su ở Bình Phước

Bình Phước là tỉnh có diện tích trồng cây cao su đứng đầu cả nước với diện tích 237.568 ha.

Ở Bình Phước ngoài diện tích cây cao su tư nhân, thì đa số diện tích cao su tập trung ở các công ty cao su quốc doanh lớn đó là Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (13.828,74 ha), CTCP Cao su Đồng Phú (trên 10.000 ha), Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh (10.800 ha), Công ty TNHH MTV Cao su Phú  Riềng (19.000 ha).

Các công ty này đều thu mua mủ cao su của các hộ tiểu điền để phục vụ sản xuất của công ty. Và giá ở mỗi công ty có khác nhau nên có sự chênh giá ở các khu vực mà công ty mua mủ.

Tham khảo

Giá mủ cao su Bình Phước

Chủ yếu là dựa vào giá thu mua của các công ty nói trên. Giá thu mua mủ ở tỉnh Bình Phước thường có chênh lệnh từ 10 đến vài chục đồng/ độ ở các địa phương khác nhau (do các công ty cao su thu mua giá khác nhau).

Giá mủ cao su thu mua bởi Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

Ngày cập nhật 14/12/2018

 1. Mủ nước thu mua tại Xí nghiệp : 280 Đồng/1độ TSC/Kg
 2. Mủ chén, dây khô: 11.000 Đồng/kg
 3. Mủ chén dây vừa: 10.000 Đồng/kg
 4. Mủ chén ướt: 7.500 Đồng/kg
 5. Mủ đông khô: 10.500 Đồng/kg
 6. Mủ đông vừa: 9.000 Đồng/kg
 7. Mủ đông ướt: 8.000 Đồng/kg 

Giá mủ cao su thu mua bởi Công Ty CP Cao su Đồng Phú

Đang cập nhật…..

Giá mủ cao su thu mua bởi Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh

Ngày cập nhật 14/11/2018

 1. Giá mua mủ nước tại vườn cây Tà Nốt, Tà Pét : 280 đồng/độ TSC
 2. Giá mua mủ nước tại nhà máy: 285 đồng/độ TSC
 3. Giá mủ chén, dây khô: 12.000 đồng/kg
 4. Mủ chén dây vừa: 10.600 Đồng/kg
 5. Mủ chén ướt: 8.300 Đồng/kg
 6. Mủ đông khô: 10.800 Đồng/kg
 7. Mủ đông vừa: 9.700 Đồng/kg
 8. Mủ đông ướt: 8.800 Đồng/kg
 9. Mủ tận thu: 4.400 đồng/kg
 10. Mủ tạo tại Tà Nốt, Tà Pét: 12.000 đồng/kg

Giá mủ cao su thu mua bởi Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

Ngày cập nhật 18/02/2019

 1. Giá mủ nước thu mua:  280 đồng/TSC
 2. Giá mủ tạp thu mua: 260 đồng/DRC

Thông tin cập nhật giá thu mua mủ

 • Ngày 24/05/2019  – Cập nhật giá Cty Lộc Ninh

 • Ngày 18/02/2019 – Cập nhật giá Cty Phú Riềng
 • Ngày 14/12/2019 – Cập nhật giá Cty Bình Long.

GCS