Yếu tố quyết định giá cao su tiểu điền ở Bình Phước và Bình Dương

Chắc có lẽ, mối quan tâm hàng đầu hiện nay của các hộ trồng cao su nhỏ lẽ là giá mủ cao su tiểu điền. Bạn có thắc mắc giá mua mủ của thương lái định giá như thế nào hay không? Yếu tố nào quyết định giá mủ cao su tiểu điền?

Tham khảo thêm:

Thương lái

Đa số mủ cao su khai thác được từ các hộ tiểu điền được bán cho thương lái. Do đó, giá mủ trước tiên được định ra bởi các thương lái. Họ chính là người đứng ra thu mua mủ của các hộ tiểu điền. Sau đó, thường bán lại lượng mủ này cho một công ty cao su quốc doanh, tư nhân nào đó.

Tất nhiên giá thu mua của các thương lái bao giờ cũng thấp và thường “ít tăng nhanh giảm”. So với giá thu mua trực tiếp mà các công ty niêm yết.

Công ty Cao su

Yếu tố tiếp theo đó là các công ty sản xuất cao su. Ảnh hưởng trực tiếp đến giá thu mua cùa các thương lái. Vì đây chính là nguồn thu mua chính, ổn định, số lượng lớn của các thương lái. Điển hình chính là thị trường cao su tiểu điền ở 2 tỉnh có diện tích cao su đứng đầu cả nước là Bình Phước và Bình Dương.

Ở Bình Phước có các công ty quốc doanh thu mua mủ như Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (13.828,74 ha), CTCP Cao su Đồng Phú (trên 10.000 ha), Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh (10.800 ha), Công ty TNHH MTV Cao su Phú  Riềng (19.000 ha). Giá thu mua mủ cao su tiểu điền ở các công ty này đều được công bố rộng rãi.

Bạn có thể xem giá mủ cao su Bình Phước ở đây.

Ở Bình Dương thì có 2 Công Ty Cổ Phần Cao Su Phước Hòa (15.277 ha) và Công Ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng (27.000 ha).

Bạn có thể xem giá mủ cao su Bình Dương ở đây.

Thị trường cao su Việt Nam và Thế Giới

Xa hơn đó chính là giá cao su của thị trường thế giới đại diện qua các giao dịch tại các sàn TOCOM của Nhật, SHFE ở Trung Quốc, sàn AFET tại Thái Lan hay sàn SGX của Singapore. Đây là số liệu được nhiều doanh nghiệp cao su sử dụng. Đặc biệt ở Việt Nam thường sử dụng sàn TOCOM và căn cứ vào đây để lấy làm giá chuẩn cho các giao dịch mua bán sản phẩm cao su.

Qui trình định giá mủ cao su tiểu điền

Qua các phân tích bên trên chúng ta có thể nhận định sơ lượt về yếu tố quyết định giá mủ cao su tiểu điền.

Thị trường quốc tế -> Giá tại các sàn giao dịch -> Công ty sản xuất thu mua mủ cao su -> Thương lái -> Giá mủ cao su tiểu điền.

Giống Cao Su