Bình Thuận phê duyệt đề án tái canh cây cao su

Sau 15 năm khai thác mủ, một số diện tích cao su trồng theo Đề án 327 đã bị suy kiệt. Đề án Tái canh cây cao su được xây dựng với mục tiêu:

  • Phát triển ngành hàng cao su bền vững, tạo sản phẩm có giá trị cao và ổn định.
  • Tạo điều kiện cho đồng bào tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất.
  • Nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nhân dân đặc biệt là vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đề án dự kiến được thực hiện từ năm 2020 và kết thúc vào năm 2025. Kinh phí thực hiện trên 16 tỷ đồng. Trong giai đoạn kiến thiết cơ bản kinh phí lấy từ nguồn bán gỗ cây cao su. Trong giai đoạn khai thác các hộ dân lấy từ nguồn tiền bán mủ để đầu tư chăm sóc, quản lý vườn cây. Trường hợp những hộ có số tiền bán cây không đủ bù chi phí trong giai đoạn kiến thiết cơ bản thì các hộ tự đầu tư bằng nguồn tự có hoặc vay ngân hàng.

Việc thực hiện tái canh 250 ha cao su trên địa bàn xã Đông Giang, La Dạ huyện Hàm Thuận Bắc sẽ giúp chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, giải quyết việc làm cho khoảng 500 lao động của trên 330 hộ đồng bào dân tộc thiểu số của 02 xã Đông Giang và La Dạ.

Phát triển mô hình sản xuất có hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội.

Theo Báo Bình Thuận