Giá cao su sàn TOCOM Tokyo ngày 21/09/2018

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 21/9/2018 kỳ hạn tháng 2/2019 giảm 0,7 JPY tương đương 0,4% xuống 168,9 JPY (1,5 USD)/kg, do các nhà đầu tư đứng ngoài thị trường trước ngày nghỉ cuối tuần. Song tính chung cả tuần,…

Kỹ thuật trồng mới cây cao su

Dưới đây là những quy chuẩn và kỹ thật trồng mới cây cao su được ban hành bởi VRG. Nó giúp bạn biết được thời gian kiến thiết cơ bản (KTCB), tiêu chuẩn vườn cây cần đạt trong thời gian KTCB. Phương pháp kỹ thuật trồng mới cây cao su. Tiêu…