Giống Cao Su RRIV 124 (LH 90/952)

GIỐNG CAO SU RRIV 124 (LH 90/952) Nguồn gốc:Giống cao su RRIV 124 hay LH 90/952 có xuất xứ từ Viện Nghiên Cứu Cao...