Giống Cao Su IAN 873

Giống cao su IAN 873 hiện đang được khuyến cáo trồng tại Tây Bắc cơ cấu giống cao su giai đoạn 2016 - 2020. Với đặc điểm nội trội nhất là chống chịu rét khá tốt. Nguồn gốc xuất xứ IAN 873 là con lai của PB 86 và F 1717. Có xuất xứ từ Viện…

Giống Cao Su RRIC 121

Giống cao su RRIC 121 được khuyến cáo trồng ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc ở giai đoạn 2011 - 2015. Ở cơ cấu giống cao su giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tực được khuyến cáo ở Bắc Trung Bộ. Nguồn gốc xuất xứ Là con lai của PB 28/59 và IAN 873. Là…

Giống Cao Su RRIC 100

Giống cao su RRIC 100 là giống nhập nội, có mặt trong cơ cấu giống cao su giai đoạn 2011 - 2015 ở khu vực Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ. Hiện tại cơ cấu giống cao su giai đoạn 2016 - 2020 RRIC 100 đã được thay thế bởi những giống mới tốt hơn.…

Giống Cao Su PB 312

Giống cao su PB 312 hiện đang là giống khuyến cáo trồng đại trà khu vực Tây Nguyên. Được đưa vào cơ cấu giống cao su giai đoạn 2011 - 2015 và tiếp tục duy trì ở giai đoạn 2016 - 2020. Nguồn gốc xuất xứ Giống cao su PB 312 là con lai của…

Giống Cao Su RRIM 600

Giống cao su RRIM 600 là một trong những giống nhập nội vào Việt Nam. Từng được khuyến cáo trồng đại trà tại vùng Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ trong giai đoạn 2006 - 2010. Nguồn gốc xuất xứ Có phổ hệ Tjir 1  x  PB 86, được lai tạo tại Viện…

Giống Cao Su GT 1

Giống GT 1 là một trong những giống cao su nhập nội lâu đời nhất ở Việt Nam. Từng là giống trồng chủ yếu ở các vùng trồng cao su trên cả nước. Hiện nay, GT 1 không được khuyến cáo trồng nữa. Nguồn gốc xuất xứ GT 1 là giống chọn đầu dòng…

Giống Cao Su RRIV 103

Một trong những giống mới được khuyến cáo trồng cho vùng Tây Nguyên. Với năng suất cao, đặc biệt sinh trưởng tốt, phù hợp với khí hậu Tây Nguyên. Nguồn gốc xuất xứ Giống cao su RRIV 103 có xuất xứ từ Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam…