Cây Cao Su (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)

Cây cao su một trong những cây công nghiệp phổ biến tại Việt Nam. Một thời được mệnh danh là vàng trắng của ngành nông nghiệp. Hiện nay, cây cao su được trồng rộng khắp góp phần không nhỏ cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Nguồn gốc Cây cao…

Dự báo tình hình giá cao su trong năm 2019

Năm 2018, GDP Việt Nam đạt 7,08% cao nhất trong 7 năm gần đây. Sự phát triển mạnh mẻ của các ngành dịch vụ, công nghiệp đối lập với không khí ảm đạm của ngành cao su Việt Nam. Trong năm 2018, tình hình giá cao su thế giới và Việt Nam liên…

Giới thiệu chi tiết giống cao su IAN 873

Giống cao su IAN 873 hiện đang được khuyến cáo trồng tại Tây Bắc cơ cấu giống cao su giai đoạn 2016 - 2020. Với đặc điểm nội trội nhất là chống chịu rét khá tốt. Nguồn gốc xuất xứ IAN 873 IAN 873 là con lai của PB 86 và F 1717. Có xuất xứ…

Giống Cao Su PB 312

Giống cao su PB 312 hiện đang là giống khuyến cáo trồng đại trà khu vực Tây Nguyên. Được đưa vào cơ cấu giống cao su giai đoạn 2011 - 2015 và tiếp tục duy trì ở giai đoạn 2016 - 2020. Nguồn gốc xuất xứ PB 312 Giống cao su PB 312 là con…