Giới Thiệu Chuyên Mục

Giống Cao Su

Chuyên mục Giống Cao Su

Chi tiết các giống cao su chất lượng, có năng suất trữ lượng gỗ cao, ít bệnh hại. Giống mới thời gian kiết thiết ngắn, đáp ứng kích thích tốt, bền lâu.

  • Các giống cao su cho vùng Đông Nam Bộ.
  • Các giống cao su cho vùng Tây Nguyên.
  • Các giống cao su cho vùng Bắc Trung Bộ.
  • Các giống cao su cho vùng miền núi phía Bắc.

 

Giống Cao Su RRIV 1

Giống RRIV 1 hiện là giống cao su phổ biến ở Đông Nam Bộ. Được khuyến cáo trồng đại trà ở Đông Nam Bộ cơ cấu giống cao su 2011 - 2015 và 2016 - 2020. Nguồn gốc Giống cao su RRIV 1 có nguồn gốc từ Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam. Được lai…
Đọc thêm...