Giới Thiệu Chuyên Mục

Giống Cao Su

Thông tin Giống Cao Su chất lượng, có năng suất trữ lượng gỗ cao, ít bệnh hại. Giống mới thời gian kiết thiết ngắn, đáp ứng kích thích tốt, bền lâu.

Thông tin về các giống sau:

  1. Giống RRIV 209
  2. Giống RRIV 106
  3. Giống RRIV 114
  4. Giống RRIV 124

Giống Cao Su RRIV 114

Một giống cao su nội địa năng suất cao của Việt Nam, được khuyến cáo trồng đại trà bảng I vùng Đông Nam Bộ cơ cấu giống cao su giai đoạn 2016 - 2020. Nguồn Gốc Xuất xứ Giống Cao Su RRIV 114 có nguồn gốc từ Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam.…
Đọc thêm...

Giống Cao Su RRIV 1

Giống RRIV 1 hiện là giống cao su phổ biến ở Đông Nam Bộ. Được khuyến cáo trồng đại trà ở Đông Nam Bộ cơ cấu giống cao su 2011 - 2015 và 2016 - 2020. Nguồn gốc Giống cao su RRIV 1 có nguồn gốc từ Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam. Được lai…
Đọc thêm...

Giống Cao Su PB 255

PB 255 một trong những giống nhập nội thành công nhất trong những giống cao su phổ biến ở Việt Nam. Cho năng suất mủ cao và ổn định trong suốt chu kỳ cạo. Tuy nhiên, PB 255 có tỷ lệ ghép sống thấp, cành chồi ngang phát triển nhiều trong 2…
Đọc thêm...