Giống Cao Su RRIV 209

Giống Cao Su RRIV 209
1.886

RRIV 209 hiện đang dẫn đầu về sản lượng trong những giống cao su phổ biến tại Việt Nam. Đồng thời đang được khuyến cáo trồng đại trà ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên trong cơ cấu giống cao su giai đoạn 2016 – 2020.

Nguồn gốc

Giống cao su RRIV 209 có nguồn gốc từ Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam từ vụ lai 1994. Được khuyến cáo làm giống sản xuất đại trà Đông Nam Bộ, Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2020.

Đặc điểm giống cao su RRIV 209

  • Giống RRIV 209 có thân thẳng, tròn, nhiều cành nhỏ, có tán cân đối. Tăng vanh khá tốt trong thời gian kiến thiết cơ bản, giai đoạn khai thác. Đạt trữ lượng gỗ cao về cuối chu kỳ khai thác.
  • Được khuyến cáo trồng ở vùng Đông Nam Bộ, cũng như thích ứng tốt với các điều kiện đặc biệt ở khu vực Tây Nguyên. Nên ưu tiên những vùng đất tốt để khai thác tối đa năng suất cũng như trữ lượng gỗ về sau.
  • Giống RRIV 209 nhiễm nhẹ các bệnh phấn trắng, héo đen đầu lá; bệnh Corynespora; mẫn cảm với bệnh Botryo.
  • Năng suất cao và sớm. Trong điều kiện thuận lợi ở vùng Đông Nam Bộ có thể đạt 3 tấn/ha/năm ở năm cạo thứ 3 ở các chế độ kích thích theo qui trình. Ở các điều kiện bất thuận năng suất vẫn dẫn đầu khi so với những giống còn lại trong cơ cấu sản xuất đại trà Đông Nam Bộ,Tây Nguyên. Ở Đông Nam bộ là RRIV 106, RRIV 103, RRIV 114, PB 255, Tây Nguyên là PB 312, RRIV 103.

Trong giai đoạn trồng mới nếu thời tiết mưa dầm cần phun phòng bệnh Botryodiplodia do giai đoạn này cây rất mẫn cảm.

Hình ảnh bầu 1 tầng lá RRIV 209 năm 2018

  • Giai đoạn bầu 1 tầng lá giống RRIV 209 có sinh trưởng kém hơn RRIV 124. Thường thân ngắn, tuy nhiên sẽ phát triển cực nhanh ở giai đoạn hai tầng lá.

Hình ảnh vườn cây giống RRIV 209 năm thứ 2

Giống Cao Su RRIV 209 2 năm tuổi đất xám
Giống Cao Su RRIV 209 2 năm tuổi

Một số hình ảnh vườn cây khai thác giống RRIV 209

  • Năng suất giống cao su RRIV 209 rất cao và sớm, năng suất ổn đinh và có khả năng chịu kích thích. Nếu so sánh sản lượng mủ thì RRIV 4 (9) – RRIV 209 (10) – RRIV 124 (7).
  • Vườn cây kiến thiết cơ bản giống RRIV 209 cần đồng đều. Nhằm khai thác tối đa tiềm năng mủ, gỗ của vườn cây. Hạn chế cạo sớm khi cây cao su chưa đạt các tiêu chuẩn mở cạo cũng như lạm dụng chất kích thích mủ.

Kết Luận

Hiện tại giống RRIV 209 đang được khuyến cáo trồng đại trà với rất nhiều đặc điểm nổi trội. Đây là lựa chọn hàng đầu về giống cao su tốt nhất trồng mới và tái canh tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Giống RRIV 209 đang dần thay thế cho giống RRIV 124 (chiếm diện tích lớn) ở các vùng trồng cây cao su truyền thống.

Giống Cao Su
error: Nội dung bị ẩn!