Giống Cao Su RRIV 106

Giống Cao Su RRIV 106

Giống cao su RRIV 106, có mặt trong cơ cấu giống cao su giai đoạn 2016 – 2020 cho vùng Đông Nam Bộ. Nổi trội về năng suất mủ ngang hàng với RRIV 209 trong các giống cao su phổ biến.

Nguồn gốc

Giống RRIV 106 có xuất xứ từ Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam (RRIV) đợt lai năm 1983. Giống RRIV 106 hiện đang được khuyến cáo trồng đại trà cho Đông Nam Bộ hướng năng suất mủ.

Đặc điểm giống cao su RRIV 106

  • Giống RRIV 106 sinh trưởng khá khỏe trong thời gian kiến thiết cơ bản. Trong gia đoạn khai thác, RRIV 106 tăng vanh khá tốt do đó có trữ lượng gỗ khá tốt.
  • Năng suất giống cao su RRIV 106 đạt rất cao ở khu vực Đông Nam Bộ, năng suất của RRIV 106 có thể đạt từ 2,5 đến 3 tấn/ha/năm với chế độ kích thích mủ đúng qui trình.
  • Hình thái giống cao su RRIV 106 có thân thẳng tròn, nhiều cành nhỏ, tán cân đối. Chiều cao trung bình, ít cong nghiêng.
  • Chịu hạn khá, nhiễm nhẹ các bệnh phấn trắng, corynespora.
  • Tuy nhiên giống RRIV 106 có tỷ lệ nhân giống khá thấp khi so với các dòng vô tính khác.

Một số hình ảnh của Giống RRIV 106

Bầu 2 Tầng Lá Giống Cao Su RRIV 106
Nuôi Bầu 1 Tầng Lá Giống Cao Su RRIV 106
Vườn-Cây-Giống-Cao-Su-RRIV-106

Kết luận

Giống RRIV 106 cũng có năng suất mủ khá tốt, bên cạnh đó là trữ lượng gỗ cao về sau. Ngoài nhược điểm tỷ lệ nhân giống thấp (khiến giá cây giống cao hơn các giống khác). Thì RRIV 106 là một trong những lựa chọn tốt bên cạnh RRIV 209 hay RRIV 124 cho hướng sản xuất mủ – gỗ.

Giống Cao Su