Giới thiệu chi tiết giống cao su RRIV 121

Giống cao su RRIC 121 được khuyến cáo trồng ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc ở giai đoạn 2011 – 2015. Ở cơ cấu giống cao su giai đoạn 2016 – 2020 tiếp tực được khuyến cáo ở Bắc Trung Bộ.

Nguồn gốc xuất xứ RRIC 121

Là con lai của PB 28/59 và IAN 873. Là giống nhập nội có xuất xứ từ Viện Nghiên cứu cao su Sri Lanka. Được bộ NN & PTNT công nhận sản xuất diện rộng năm 1997.

Đặc điểm giống cao su RRIC 121

  • Sinh trưởng khá ở Đông Nam Bộ, sinh trưởng khoẻ ở vùng Bắc Trung Bộ. Tăng trưởng rất tốt trong thời gian khai thác. Thân hơi cong, cành nhỏ ở giai đoạn chưa giao tán nhiều cành rũ thấp về sau tự rụng và tán rất cao.
  • Năng suất khởi đầu chậm và tăng cao về sau. Đáp ứng kích thích tốt; Bình quân 1,5T/ha 5 năm đầu; 2T/ha từ năm thứ 6 trở đi.
  • Nhiễm nhẹ đến rất nhẹ bệnh lá quan trọng, chưa nhiễm Corynespora.
  • Kháng gió và chịu rét khá.

Kết Luận

Hướng sản xuất gỗ mủ. Có năng suất gỗ rất cao vào cuối chu kỳ kinh tế. Áp dụng chế độ cạo có kích thích để có sản lượng cao.

Giống Cao Su