Giới thiệu chi tiết giống cao su RRIC 100

Giống cao su RRIC 100 là giống nhập nội, có mặt trong cơ cấu giống cao su giai đoạn 2011 – 2015 ở khu vực Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ. Hiện tại cơ cấu giống cao su giai đoạn 2016 – 2020 RRIC 100 đã được thay thế bởi những giống mới tốt hơn.

Nguồn gốc xuất xứ RRIC 100

Giống RRIC 100 là con lai của RRIC 52 và PB 86, được nhập nội vào Việt Nam năm 1977. Có nguồn gốc từ Viện Nghiên cứu cao su Sri Lanka. Được bộ NN & PTNT công nhận tạm thời năm 2002.

Đặc điểm giống cao su RRIC 100

  • Sinh trưởng trong KTCB trung bình, tăng trưởng trong khi cạo khá. Thân thẳng, phân cành cân đối, tán thấp và rậm.
  • Khởi đầu khá và tăng dần, cao hơn GT 1 ở hầu hết các vườn khảo nghiệm tại Việt Nam. Năng suất từ năm cạo thứ 5 trở đi đạt 2 T/ha.
  • Nhiễm nhẹ đến rất nhẹ bệnh lá quan trọng, kháng bệnh Corynespora.
  • Kháng gió tốt; chịu rét hơi kém.
  • Tỷ lệ ghép sống hơi thấp, mắt dể rời ra khi cắt mắt ghép.

Kết luận

Giống RRIC 100 do kháng gió tốt nên được khuyến cáo trồng ở Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, hiện nay đã dần được thay thế bởi các giống mới phù hợp hơn.

Giống Cao Su