Giới thiệu chi tiết Giống Cao Su PB 260

Giống PB 260 là giống trồng rất phổ biến, tuy nhiên dần được thay thế do tồn tại nhiều mặt hạn chế.

Giới thiệu giống PB 260

Từng là giống cao su được trồng phổ biến ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên trước năm 2012. Nên hiện tại, PB 260 chiếm diện tích rất lớn so với các giống cao su phổ biến khác. Hiện nay, do bộc lộ nhiều khuyến điểm, cùng với việc xuất hiện những giống tốt hơn như RRIV 209, RRIV 106. Giống PB 260 được thay thế hoàn toàn trong lựa chọn tái canh trồng mới ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên hay địa phương khác.

Nguồn gốc giống PB 260

Giống cao su PB260 có xuất xứ từ trạm Prang Besar – Malaysia. Được nhập nội vào Việt Nam từ năm 1978. Được Bộ NN & PTNT công nhận sản xuất diện rộng từ 1997.

Từng là giống sản xuất đại trà cho Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Nằm trong cơ cấu bộ giống cao su khuyến cáo cho giai đoạn 2006 – 2010.

Đặc điểm

Sinh trưởng

  • Sinh trưởng khá, ít biến thiên trên nhiều vùng khác nhau.
  • Thân tròn thẳng, tán cân đối, giống PB 260 được xem làm một trong những giống cao su có hình thái đẹp. Vỏ nguyên sinh và tái sinh của PB 260 hơi mỏng, ảnh hưởng đến kỹ thuật cạo, khai thác mủ.
  • Vòng thân có tăng trưởng khá trong giai đoạn khai thác.

Năng suất

  • Ở giai đoạn được khuyến cáo PB 260 có năng khá cao bên cạnh các giống được khuyến cáo gia đoạn này là RRIV 3, PB 255.
  • Năng suất trung bình của giống cao su PB260 đạt từ 1,6 tấn/ha/năm đến 2 tấn/ha/năm ở chế độ cạo kích thích theo qui trình kỹ thuật bàn hành năm 2012.

Bệnh hại

  • Dễ bị khô miệng cạo và thối mốc, loét sọc miệng cạo. Nhiễm nhẹ các loại bệnh khác, nhiễm nhẹ Corynespora ở một số vùng. Phản ứng nặng với cạo phạm. Nên áp dụng chế độ cạo cường độ nhẹ. Đầu mùa khai thác thường bị đông mủ sớm trên đường miệng cạo.
  • Chịu rét kém, tương đối kháng bệnh phấn trắng.
Đông-Mủ-Sớm-Trên-Giống-Cao-Su-PB-260

Vùng trồng được khuyến cáo

Hiện không được khuyến cáo trồng ở bất cứ vùng trồng cao su nào ở Việt Nam. Các bạn tham khảo thêm ở cơ cấu giống cao su giai đoạn 2016 – 2020.

Hình ảnh giống PB 260

Vườn-Nhân-Giống-PB-260

Kết Luận

Tuy từng rất phổ biến, nhưng với nhiều mặt hạn chế đặc biệt như khô miệng cạo, đông mủ sớm, năng suất cũng như khả năng thích ứng kém với các điều kiện bất thuận. Giống cao su PB260 đã không còn khuyến cáo trong cơ cấu giống. Nếu có ý định trồng PB 260 cho vườn cây của mình, lời khuyên bạn hãy lựa chọn những giống mới tốt hơn như RRIV 209, hay RRIV 106.

Giống Cao Su