Giống Cao Su PB 260

Giống cao su PB 260 hiện tại chiếm diện tích rất lớn so với các giống cao su phổ biến khác tại Việt Nam. Từng rất phổ biến và được trồng đại trà tại nhiều vùng trồng cao su như Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ trước 2010. Hiện tại giống PB 260 đã không còn được khuyến cáo và dần bị thay thế bởi những giống cao su mới ưu việt hơn.

Nguồn gốc

Giống cao su PB 260 có xuất xứ từ trạm Prang Besar – Malaysia. Được nhập nội vào Việt Nam từ năm 1978. Được Bộ NN & PTNT công nhận sản xuất diện rộng từ 1997.

Từng là giống đại trà cho Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ tại cơ cấu bộ giống cao su khuyến cáo cho giai đoạn 2006 – 2010.

Đặc điểm giống PB 260

  • Sinh trưởng khá, ít biến thiên trên nhiều vùng khác nhau. Thân tròn thẳng, tán cân đối.Vỏ nguyên sinh và tái sinh hơi mỏng. Tăng trưởng khá ở giai đoạn khai thác.
  • Năng suất cao, đạt trung bình từ 1,6 tấn/ha/năm đến 2 tấn/ha/năm ở chế độ cạo kích thích theo qui trình kỹ thuật năm 2012.
Vườn-Nhân-Giống-PB-260
  • Dễ bị khô miệng cạo và thối mốc, loét sọc miệng cạo. Nhiễm nhẹ các loại bệnh khác, nhiễm nhẹ Corynespora ở một số vùng. Phản ứng nặng với cạo phạm. Nên áp dụng chế độ cạo cường độ nhẹ. Đầu mùa khai thác thường bị đông mủ sớm trên đường miệng cạo.
  • Chịu rét kém, tương đối kháng bệnh phấn trắng.
Đông-Mủ-Sớm-Trên-Giống-Cao-Su-PB-260

Kết Luận

Tuy từng rất phổ biến, nhưng với nhiều mặt hạn chế đặc biệt như khô miệng cạo, đông mủ sớm, năng suất cũng như khả năng thích ứng với các điều kiện bất thuận. Giống PB 260 đã không còn khuyến cáo trong cơ cấu giống. Nếu có ý định trồng PB 260 cho vườn cây của mình, lời khuyên bạn hãy lựa chọn những giống mới tốt hơn.

Giống Cao Su