Giống Cao Su IAN 873

Giống cao su IAN 873 hiện đang được khuyến cáo trồng tại Tây Bắc cơ cấu giống cao su giai đoạn 2016 – 2020. Với đặc điểm nội trội nhất là chống chịu rét khá tốt.

Nguồn gốc xuất xứ

IAN 873 là con lai của PB 86 và F 1717. Có xuất xứ từ Viện Nghiên Cứu Nông nghiệp Norte (Institutut Agronomico de Norte, Brazil). Nhập nội từ IRCA vào Việt Nam năm 1985.

Đặc điểm giống cao su IAN 873

    • Sinh trưởng khỏe giai đoạn KTCB ở Lai Khê, rất khỏe ở các tỉnh phía Bắc. Tăng trưởng khá tốt ở các vùng Tây Bắc.
    • Có sản lượng trung bình với năng suất đạt trung bình 1,5 tấn/ha/năm.
    • Nhiễm nhẹ bệnh phấn trắng, nhiễm Corynespora trên vườn nhân.
    • Kháng rét tốt.

Kết luận

Được khuyến cáo trồng ở các tỉnh Phía Bắc do đặc tính kháng rét tốt. Hiện vẫn tiếp tục được khuyến cáo cho vùng Tây Bắc.

Giống Cao Su