Giới thiệu chi tiết giống cao su IAN 873

Giống cao su IAN 873 hiện đang được khuyến cáo trồng tại Tây Bắc cơ cấu giống cao su giai đoạn 2016 – 2020. Với đặc điểm nội trội nhất là chống chịu rét khá tốt.

Nguồn gốc xuất xứ IAN 873

IAN 873 là con lai của PB 86 và F 1717. Có xuất xứ từ Viện Nghiên Cứu Nông nghiệp Norte (Institutut Agronomico de Norte, Brazil). Nhập nội từ IRCA vào Việt Nam năm 1985.

Đặc điểm giống cao su IAN 873

    • Sinh trưởng khỏe giai đoạn KTCB ở Lai Khê, rất khỏe ở các tỉnh phía Bắc. Tăng trưởng khá tốt ở các vùng Tây Bắc.
    • Có sản lượng trung bình với năng suất đạt trung bình 1,5 tấn/ha/năm.
    • Nhiễm nhẹ bệnh phấn trắng, nhiễm Corynespora trên vườn nhân.
    • Kháng rét tốt.

Kết luận

Được khuyến cáo trồng ở các tỉnh Phía Bắc do đặc tính kháng rét tốt. Hiện vẫn tiếp tục được khuyến cáo cho vùng Tây Bắc.

Giống Cao Su