Giới thiệu chi tiết giống cao su GT 1

Giống GT 1 là một trong những giống cao su nhập nội lâu đời nhất ở Việt Nam. Từng là giống trồng chủ yếu ở các vùng trồng cao su trên cả nước. Hiện nay, GT 1 không được khuyến cáo trồng nữa.

Nguồn gốc xuất xứ GT 1

GT 1 là giống chọn đầu dòng từ vườn thực sinh. Tuyển chọn tại đồn điền Godang Tapen, Java, Indonesia từ 1921. Và được nhập nội vào Việt Nam trước năm 1975. Được Bộ NN & PTNT công nhận sản xuất diện rộng năm 1993.

Đặc điểm giống cao su GT 1

  • Thân thẳng, cành nhỏ, tán hẹp, lá xanh đậm. Vỏ nguyên sinh mỏng, vỏ tái sinh trung bình. Sinh trưởng và tăng trưởng trong khi cạo trung bình, ít biến thiên theo vùng. Tăng trưởng trong khi cạo trung bình.
  • Năng suất khởi đầu chậm, ở Đông Nam Bộ, 10 năm đầu khai thác đạt khoảng 1,4 Tấn/ha/ năm; Năng suất tăng cao về sau, đáp ứng bền với kích thích. GT 1 là giống khởi động chậm, cho năng suất cao vào vào các năm cuối.
  • Nhiễm trên trung bình bệnh phấn trắng, dễ nhiễm rụng lá mùa mưa ở Tây Nguyên; chưa nhiễm Corynespora (2010).
  • Chống chịu ngoại cảnh đặc biệt: Chịu gió và chịu rét khá.

Kết luận

Từng là giống sản xuất đại trà ở các diện tích trồng bất thuận của Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và phía Bắc. Ngoài ra hạt giống GT 1 được sử dụng làm gốc ghép rất tốt. Hiện nay, không nên trồng GT 1, bạn nên trồng những giống cao su mới phù hợp.

Giống Cao Su