Giới thiệu chi tiết giống cao su PB 255

PB 255 một trong những giống nhập nội thành công nhất trong những giống cao su phổ biến ở Việt Nam. Cho năng suất mủ cao và ổn định trong suốt chu kỳ cạo. Tuy nhiên, PB 255 có tỷ lệ ghép sống thấp, cành chồi ngang phát triển nhiều trong 2 năm đầu KTCB.

Nguồn gốc xuất xứ giống PB 255

Giống cao su PB 255 có xuất xứ từ Trạm Prang Besar, Golden Hope, Malaysia. Được lai tạo năm 1955 và được nhập nội vào Việt Nam năm 1978.

Đặc điểm giống PB 255

  • Có sinh trưởng trung bình, phát triển chậm trong điều kiện kém thuận lợi, có tăng trưởng khá ở giai đoạn khai thác. Thân hơi cong, phân cành sớm, tán thấp. Vỏ nguyên sinh và tái sinh dày. Chồi ngang khá nhiều trong thời gian đầu chu kỳ KTCB.
  • PB 255 có năng suất khá cao khoảng 2 tấn/ha/năm bình quân 10 năm đầu không kích thích, đạt 2,5 tấn/ha – 3 tấn/ha/năm với chế độ cạo có kích thích từ năm cạo thứ tư trở đi. Đáp ứng tốt với thuốc kích thích mủ.
  • Dễ nhiễm bệnh nấm hồng, dễ khô miệng cạo. Nhiễm nhẹ các loại bệnh lá trên cây cao su như phấn trắng, corynespora.
  • Giống cao su PB 255 có khả năng chống gió tốt, tuy nhiên lại chịu hạn kém.

Kết Luận

  • Giống cao su PB 255 được khuyến cáo trồng tại các khu vực truyền thống và thuận lợi. Nằm trong Tiểu Vùng A – Khu vực Đông Nam Bộ theo cơ cấu giống cao su năm 2016 – 2020.
  • Giống cao su PB 255 có tỉ lệ ghép sống thấp, một phần do đặc tính giống, mặt khác số mắt hữu hiệu trên cành gỗ ghép thấp do mắt nẩy chồi sớm. Do đó cần ghép mắt xanh non để cho kết quả sống cao.
  • Ngoài ra do đặc điểm giống mà cần chăm sóc đặc biệt vào những năm đầu kiến thiết cơ bản. Đặc biệt là tỉa chồi ngang và chống hạn cho cây.

Giống Cao Su