Giống Cao Su RRIV 209

427

GIỐNG CAO SU RRIV 209

Nguồn gốc:

Tham khảo thêm: 4 giống cao su tốt nhất nên trồng ở Đông Nam Bộ

Đặc điểm giống cao su RRIV 209

  • Giống RRIV 209 có thân thẳng, tròn, nhiều cành nhỏ, có tán cân đối. Tăng vanh khá tốt trong thời gian khai thác nên có trữ lượng gỗ cao về cuối chu kỳ cạo.
  • Phù hợp trồng ở vùng Đông Nam Bộ, cũng như thích ứng tốt với các điều kiện đặc biệt ở khu vực Tây Nguyên.
  • RRIV 209 nhiễm nhẹ các bệnh phấn trắng, héo đen; dễ nhiễm bệnh Corynespora.

Một số hình ảnh vườn cây RRIV 209

  • Năng suất giống cao su RRIV 209 rất cao và sớm, năng suất ổn đinh và có khả năng chịu kích thích. Nếu so sánh sản lượng mủ thì RRIV 4 (9) – RRIV 209 (10) – RRIV 124 (7).

Một số hình ảnh mủ vườn cây RRIV 209