Giống Cao Su RRIV 124 (LH 90/952)

187

GIỐNG CAO SU RRIV 124 (LH 90/952)

Nguồn gốc:

  • Giống cao su RRIV 124 hay LH 90/952 có xuất xứ từ Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam và bắt đầu phổ biến từ năm 2010 tới nay.
  • Giống cao su RRIV 124 được khuyến cáo trong cơ cấu giống giai đoạn 2016 – 2020

Đặc điểm giống cao su RRIV 124 (LH 90/952)

  • Giống cao su RRIV 124 có khả năng sinh trưởng cực kỳ tốt, thân cây thẳng phát triển cao 4 – 4,5m, tán lá thưa, lá có màu xanh đậm. Có trữ lượng gỗ cuối chu kỳ cạo cao.
  • Bệnh Hại: Nhiễm nhẹ các bệnh phấn trắng và nấm hồng.

Một số hình ảnh vườn cây RRIV 124.

  • Sản lượng mủ trong 2 năm cạo đầu thấp ( trung bình mỗi cây được 100ml mủ), vườn cây giống cao su RRIV 124 bắt đầu cho sản lượng cao từ năm caho thứ 3 trở đi và đáp ứng thuốc kích thích mủ rất tốt.

Một số hình ảnh mủ của vườn cây RRIV 124.

Bạn cũng có thể thích
error: Content is protected !!