Giới Thiệu Chuyên Mục

Cây Giống Cao Su

Chuyên mục Cây Giống Cao Su – Cung cấp thông tin cây giống cao su như LH 90/952, RRIV 124, RRIV 209, RRIV 106, RRIV 114, RRIV 103, PB 255, VM 515, GT 1. Giúp bạn có cái nhìn khái quát về những đặc tính sinh học cũng như chất lượng năng suất mủ sau này của giống cao su.
Bạn cần biết:

Cơ cấu giống cao su cho từng vùng
Cây giống Cao Su mùa vụ 2018

error: Content is protected !!