Phòng Trị Bệnh Đốm Mắt Chim Trên Cây Cao Su

Tiếp tục với chuyên mục bệnh lá trên cây cao su. Bài viết này, sẽ giới thiệu về bệnh đốm mắt chim trên cây cao su và cách phòng trị.

Bệnh Đốm Mắt Chim Trên Cây Cao Su

Bệnh do nấm Drechslera Heveae gây ra. Chủ yếu xuất hiện trên cây gốc ghép thực sinh trong vườn nhân, cây non trên vườn ươm. Bệnh ít gây chết cây nhưng giảm sinh trưởng, gây ảnh hưởng tỷ lệ ghép giống. Gây biến dạng và rụng lá trên lá non và vết bệnh tồn tại trong suốt giai đoạn phát triển của lá. Đỉnh sinh trưởng cây nhiễm bệnh bị biến dạng và phình to.

Phòng Trị Bệnh Đốm Mắt Chim

PHÒNG BỆNH HƠN TRỊ BỆNH

  • Nên phun phòng bằng các thuốc có hoạt chất Hexaconazole như Anvil 5SC, Hexin 5SC, Vivil 5SC, Saizole 5SC với nồng độ ghi trên bao bì.
  • Chăm sóc bón phân cân đối, đầy đủ, tăng cường khả năng chống chịu bệnh đối với cây gốc ghép thực sinh, cây non.
  • Chú ý theo dõi vườn cây để có những biện pháp kịp thời và phù hợp trước bệnh đốm mắt chim.

Nguồn Tạp Chí Cao Su Việt Nam