Giới Thiệu Chuyên Mục

Bệnh Hại Cây Cao Su

Cung cấp các thông tin hình ảnh về các loại bệnh hại trên cây cao su. Phương pháp phòng trị chi tiết, các loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trong phòng trị bệnh hại trên cây cao su.

Bệnh lá trên cây Cao Su: Phấn trắng, Corynespora, Héo đen đầu lá, đốm mắt chim..
Bệnh thân trên cây cao su: Nấm hồng, loét sọc miệng cạo.

Bạn cần biết:

Cơ cấu giống cao su cho từng vùng
Cây giống Cao Su mùa vụ 2018

error: Content is protected !!